Emotie neemt overhand in Migratiedebat

Vanochtend las ik op internet dat de Finse premier bekend heeft gemaakt zijn huis open te stellen voor vluchtelingen. Een nieuw hoogtepunt in de onafzienbare rij van nieuwsfeiten die ons de laatste tijd overspoelt naar aanleiding van de stroom migranten die Europa binnenkomt.

Wel makkelijk scoren voor de Finse premier, want er is vrijwel geen migrant die naar Finland wil. Als premier van Finland zou ik die uitspraak ook nog wel aandurven.

Of Angela Merkel ook een dergelijke uitspraak zou doen is nog maar zeer de vraag.

Embed from Getty Images

Op televisie en in de pers wringen de journalisten zich om elkaar heen om de beste beelden te hebben van op de snelweg wandelende mensen die op weg zijn naar Oostenrijk , om vandaaruit het beloofde land, Duitsland te bereiken. De wereld raakte in shocktoestand na de foto van de dode kleuter op het Turkse strand. Wie verder kijkt dan de gemiddeld geïnteresseerde neus lang is ziet op een reportage van Vice News, dat er alleen al vorige week 200 dode migranten zijn aangespoeld op de stranden van Libië. Dat is geen nieuws. Gek vind ik dat.

Alle talkshows en opinieprogramma’s zitten de laatste tijd vol met mensen die hun mening komen vertellen over de migratiecrisis. Acteurs die toevallig op Kos waren voor opnames. Gewone Nederlanders die op vakantie ineens geconfronteerd werden met menselijk leed in de vorm van migranten die per boot de oversteek van Turkije naar Griekenland maakten.

Tsja, daar sta je dan als vakantieganger.

Naast deze ‘ gewone’ mensen die hun verhaal mogen doen, komen ook belangenbehartigers in beeld van bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Nederland of Stichting Vluchteling, en naarmate de stroom migranten toenam, was er ook ineens het Rode Kruis. Tijd voor fondsenwerving.

Bij Nieuwsuur kwam Dzsingisz Gabor, voormalig staatssecretaris voor het CDA en nu voorzitter van Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) aan het woord. Hem werd gevraagd wat hij , als voormalig vluchteling uit Hongarije dacht bij het zien van de beelden van de massa migranten op het station in Boedapest. De presentator kon zijn ontevredenheid nauwelijks onderdrukken toen Gabor niet verder kwam dan een analyse, dat het hier om illegale migranten ging, waar nog maar van vastgesteld moet worden of het daadwerkelijk vluchtelingen zijn. Vluchtelingen zijn mensen waarvan is vastgesteld dat ze vervolgd worden in hun land van herkomst voor redenen zoals die zijn opgenomen in het vluchtelingenverdrag van Geneve.

Dat verdrag staat steeds meer onder druk, maar ik heb nog geen politicus of woordvoerder de discussie aan horen durven gaan over de inhoud van dit verdrag.

Als we de situatie analyseren dan zien we grote stromen migranten uit veelal door ISIS gecontroleerd gebied uit Syrië komen, of mensen die vanuit Libië oversteken uit door aan ISIS gelieerde jihadistische groepen ( Daesh) gecontroleerd gebied.

Embed from Getty Images

De Libische minister van Informatie Omar al-Gawari zegt in een interview met het Italiaanse persbureau ANSA dat Europa zich op moet maken voor infiltratie van ISIS terroristen die zich in de migratiestroom voegen

Duizenden en duizenden mensen trekken Europa in. Deze mensen worden meestal niet gecontroleerd en in ieder geval onvoldoende geregistreerd. We weten dus simpelweg niet wie er in die boten zit. Het zouden Syrische vluchtelingen kunnen zijn, en die zullen er zeker bij zijn, maar het is gewoonweg gevaarlijk en dom om deze groepen zomaar door te laten tot in München aan toe.

Het Schengen verdrag kan ook bij het oud vuil, nu de facto is gebleken dat iedereen zonder papieren gewoon Europa in kan, en door kan reizen. Mensen weigeren gewoon asiel aan te vragen in het eerste land waar ze binnenkomen. Ze willen perse alleen in Duitsland, Frankrijk, of Groot Brittannië asiel aanvragen.

Ik vraag me dan af welke consequenties dit heeft voor de Dublin en Schengen claimanten die nog in Nederland verblijven in afwachting van hun uitwijzing naar het eerste land van binnenkomst. Ik denk dat dit juridisch nogal moeilijk gaat worden vol te houden, als het nu de facto zo is dat mensen gewoon Europa binnen komen lopen en asiel afdwingen waar zij dat willen.

Dit zal ook grote problemen met zich meenemen als de Europese landen tot een verdeelsleutel komen. Stel er wordt gezegd dat Polen 6000 Syriërs moet opvangen, dat gaat dus niet lukken. Mensen willen niet in Polen gaan wonen als ze in Duitsland asiel hebben gevraagd. Die willen in Duitsland blijven. Immigratieregels zij er nu eenmaal om te overtreden. Toch maken we er steeds meer. Tsja…….we roepen de problemen over onszelf af..

De weg die Europa nu op dreigt te gaan is gevaarlijk en onhoudbaar. De reden daarvoor is dat je niet weet wie je binnen haalt, sterker nog je kunt ervanuit gaan dat ISIS mensen op deze manier naar Europa stuurt. Als mensen aan de andere kant van de Middellandse Zee horen dat je met bussen wordt opgehaald en naar Duitsland gebracht wordt, zal dat natuurlijk een aanzuigende werking hebben.

Embed from Getty Images

Het politieke overleg zou wat mij betreft dan ook niet moeten gaan over hoe je de migranten gaat verdelen, maar eerder over hoe je de stroom migranten stopt.

Al is het alleen maar om meer doden op onze kusten en in de Middellandse Zee te voorkomen.

Het publieke debat in Nederland zou eens wat minder snel in een ‘ racist’ reflex moeten schieten, en eens wat beter luisteren naar mensen als Malik Azmani (VVD kamerlid) en Arnold Karskens ( oorlogsverslaggever), die beiden pleiten voor een restrictiever beleid, waarbij oog is voor het veiligheidsaspect, waar ik nu eigenlijk niemand over hoor.

Neem de problematiek serieus en laat je niet leiden door onderbuik gevoelens ; een aanklacht die vaak gedaan wordt tegen mensen die wat voorzichtiger reageren op de migrantenstroom, maar nu net zo van toepassing is op de goedwillende mensen die vluchtelingen in huis willen nemen of op een andere manier willen helpen.

Er moet nog steeds een oplossing komen voor de mensen die nu al in Europa zijn. Er zal een plan moeten komen voor de immens grote groep die straks afgewezen gaat worden. Hoe krijgen we die terug ? Hoe regelen we onze veiligheid nu we Europa hebben opengezet voor een mogelijk paard van Troje ?

In Australië is de problematiek vrijwel opgedroogd. Daar lag deze week geen dode kleuter op een strand bij Brisbane. Daar verdienen de mensensmokkelaars van Isis geen miljoenen meer die ze in de strijd kunnen steken.

Als we niet voorzichtiger worden zal het in de toekomst juist steeds moelijker worden om echte vluchtelingen op te vangen.

Advertenties

Fort Europa Polariseert

De laatste weken wordt het internationale nieuws met name gedomineerd door nieuws over de steeds verder toenemende stroom mensen die vanuit Libië de Middellandse Zee over willen steken naar Europa, om hier een veilig heenkomen voor de oorlog of anarchie in hun eigen land, danwel een betere toekomst voor zichzelf te vinden. Praat en actualiteitenprogramma’s nemen het onderwerp allemaal op in hun programmering, en in een grote verscheidenheid aan varianten wordt eigenlijk steeds dezelfde vraag gesteld.

 ‘ Moet Europa deze mensen toelaten, of moeten we de grenzen sluiten ? ‘

 Ook mij wordt de vraag regelmatig gesteld, want ik ben immers op Malta geweest, heb gewerkt in de detentiecentra op Malta, ben in Irak geweest, en zo ongeveer in heel sub-Sahara Afrika, dus dan zal ik er wel een mening over hebben. Beter nog , ik zal wel een oplossing weten, zoals alle experts en commentatoren het wel weten .

 ‘ We moeten ze terugsturen, allemaal’

‘ We moeten ze binnen laten, allemaal ‘

‘ We moeten de boten kapotschieten, allemaal’

‘ We moeten extra vluchtelingen opnemen, allemaal ‘

Al deze ‘ oplossingen’ zijn een Pavlov reactie op de humanitaire ramp die zich aan het voltrekken is in onze achtertuin. Geen enkele van deze ‘ oplossingen’ doet recht aan de complexheid van het probleem. Wat mij verder enorm opvalt is, dat bij het gebrek aan verstandige mensen, er een enorme polarisatie optreedt tussen de mogelijke oplossingen die worden aangedragen. Een Thiery Baudet, die vindt dat de grenzen gesloten moeten worden, wordt vaak met nauwelijks verholen minachting nog net niet live op tv voor racist uitgemaakt, en mensen die pleitten voor een Europese politiek van meerdere migratieloketten worden vaak weggezet als onnozele wereldvreemden die niet door hebben wat er speelt. Feit is dat we te maken hebben met een veelomvattend probleem, dat we inderdaad deels zelf mede gecreëerd hebben.We lossen dit niet met een set maatregelen in een paar maanden tijd op. Naar mijn mening moeten we zo reëel mogelijk de problemen benoemen en daar waar we kunnen, zullen we in moeten grijpen, en handelen. Ook als dit geld kost en ons morele hoofdbrekens bezorgt. We moeten dus de handen op elkaar krijgen voor acties zoals die van AZG, die mensen willen redden in de Middellandse Zee. Elk gered leven is er een. Om de stroom boten zo veel mogelijk in te dammen zullen er snel ‘ safe havens’ ingericht moeten worden op het Libische vasteland, die gerund worden door VN troepen. Dit zal niet makkelijk worden, ze zullen gericht moeten zijn op het onderbrengen van wellicht wel een miljoen mensen. Pas dan kan er opgetreden worden tegen de smokkelaars en hun infrastructuur. Dit is allemaal alleen nog maar een pleister om het ergste bloeden tegen te gaan.Europa zal toe moeten naar een volledige, allesomvattende migratiepolitiek, die onderscheidt maakt tussen asielzoekers en gelukszoekers. Asielzoekers moeten altijd welkom zijn. Triage met snel en duidelijk gebeuren. Gelukszoekers komen er niet in, en worden meteen teruggebracht naar waar ze vandaan kwamen.

Mijn eigen ervaring is dat de mensen uit sub-Sahara Afrika en in andere delen van de wereld helemaal niet weten wat ‘ asiel’ zoeken is. Zij komen niet naar Europa om asiel te zoeken. Zij komen om hun perspectief te verbeteren. O, hun familie een betere toekomst te geven. Dat is een valabel argument om naar Europa te komen. Honderdduizenden Nederlanders deden hetzelfde toen ze naar Australië en Canada vertrokken. Enig verschil is dat het nu clandestien en crimineel gebeurd.Er ligt dus een enorm grote verantwoordelijkheid en taak op een land als bijvoorbeeld Nederland om in de landen waar deze ‘ gelukszoekers’ vandaan komen, informatie te gaan verspreiden . Informeer studenten, arbeiders, huismoeders, straatjongens, meisjes over de mogelijkheden en onmogelijkheden om naar Europa te reizen, en wat de implicaties zijn van keuzes die ze daarin maken. Zorg dat er een tegenwicht komt voor de sprookjes die ze door mensensmokkelaars worden verteld.

worshop_1

Ik verzorgde in 2009 migratieworkshops op de Salahuddin University in Arbil , Irak, en op de Makarere University in Kampala, Uganda. Daar bleek steeds weer dat ook de jonge hoogopgeleide elite van deze landen gewoonweg niets wist over naar Europa migreren. Niets, anders dan wat ze uit derde hand via via hadden vernomen. De algemene feedback was steeds dat men dit soort workshops heel nuttig vond, en dat het hun voorzien van informatie die ze niet kenden. Ik vind het onze plicht om mensen deze informatie te geven, zodat er een tegenwicht komt aan de eenzijdige info die er op dit moment voorhanden is. Het is een project dat makkelijk op te starten zou zijn, via het ambassade netwerk, en dat met relatief weinig inspanning en investeringen veel mensen kan bereiken.

Workshop

Je kan de huidige humanitaire crisis in de Middellandse zee niet terugbrengen tot een ‘ ‘open deur’ of ‘fort Europa’ vergelijking. We moeten de zaken in een mondiaal verband zien, en we kunnen niet anders dan daar onze verantwoordelijkheid in nemen.

Dat begint klein, met wat we nu moeten doen, en dat moet uitgroeien tot een nieuw Europees migratiebeleid dat verder kijkt dan migratie alleen